Portal internetowy KAMIENIE BUDOWLANE w POLSCE

SKAŁY METAMORFICZNE - DEFINICJE POJĘĆMarmury Serpentynity

SKAŁY METAMORFICZNE

CHARAKTERYSTYKA

Skały metamorficzne powstają w wyniku regionalnych lub kontaktowych procesów przeobrażeń (metamorfozy) skał magmowych (skały ortometamorficzne) i osadowych (skały parametamorficzne). Pod wpływem podwyższonej temperatury i ciśnienia oraz zmian chemicznych przeobrażeniom ulega pierwotna struktura i tekstura oraz skład mineralny. W Polsce skały metamorficzne występują na Dolnym Śląsku. Znaczenie budowlane mają marmury i w niewielkim stopniu serpentynity.

Marmur - skała metamorficzna, powstała w wyniku przeobrażeń regionalnych lub metamorfizmu kontaktowego wapieni, dolomitów oraz margli i opok, czasami nazywana wapieniem krystalicznym; marmury mają strukturę drobno- do gruboblastycznej, teksturę bezładną, kierunkową lub łupkowatą; są praktycznie skałami monomineralnymi zbudowanymi z kalcytu lub dolomitu (do 90%), zróżnicowane zabarwienie jest wynikiem obecności minerałów akcesorycznych.

Serpentynit - skała metamorficzna powstała z niskotemperaturowego przeobrażenia głębinowych skał ultrazasadowych, zbudowana głównie z minerałów grupy serpentynu; o strukturze włóknistej, siatkowej, teksturze bezładnej lub łupkowej; barwy zróżnicowane od zielonoszarej do zielonoczarnej.

WYSTĘPOWANIE

Nowym elementem portalu jest mapa wykonana przy wykorzystaniu Google Maps API i przedstwiająca lokalizację złóż kamieni budowlanych i drogowych w Polsce Mapa jest na etapie testowania. Możliwe są podstawowe opcje takie jak: powiększanie i pomniejszanie skali mapy, przesuwanie w dowolnym kierunku obszaru wyświetlanego oraz wybór typu mapy. Prosimy o ewentualne uwagi.

MAPA ZLOZ KAMIENI BUDOWLANYCH i DROGOWYCH

Marmury Marmury występują w kilku rejonach Dolnego Śląska, z których najważniejszymi są: okolice Sławniowic koło Nysy, Masyw Śnieżnika i pasmo Krowiarek na Ziemi Kłodzkiej oraz Góry Kaczawskie. Złoża marmurów mają przeważnie formę soczew różnej wielkości, rzadziej pokładów. Skomplikowana budowa geologiczna, zmienność składu mineralnego, tektonika i częste występowanie krasu ograniczają możliwości wykorzystania na cele bloczne.

Serpentynity Serpentynity występują na Dolnym Śląsku, w formie izolowanych tektonicznie masywów w otoczeniu bloku sowiogórskiego. Wydobywane są w rejonie Sobótki i Ząbkowic Śląskich. Wykorzystywane głównie na kruszywa i w niewielkim stopniu na cele dekoracyjne.
Opracowanie tekstowe: Elżbieta Tołkanowicz

Skrypt udostępniony przez
JavaScriptKit


 

Copyright @ 2023 - PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

 


     Projekt i realizacja: Krystyna Kupiszak


     Baza danych oraz zdjęcia skał i kamieniołomów:
     Barbara Bąk, Jerzy Gągol, Krzysztof Seifert, Elżbieta Tołkanowicz, Krzysztof Żukowski.


 

Data ostatniej modyfikacji strony 19-05-2020 15:32:20