Portal internetowy KAMIENIE BUDOWLANE w POLSCE

 
W Y D O B Y C I E
 
Wydobycie kamieni budowlanych w Polsce

  •  Wydobycie kamieni budowlanych i drogowych po małym ograniczeniu w latach 2001-2002, od 2003 r. dynamicznie rosło.


  •  Za wzrost wydobycia z jednej strony odpowiada rosnące zapotrzebowanie na kruszywa, a z drugiej strony zmiany własnościowe, tzn. przejęcie wielu złóż przez duże koncerny zagraniczne, które zainwestowały w nowe zakłady przeróbcze, zwiększając ich moce produkcyjne, a tym samym wydobywcze.


  •   W największych ilościach wydobywane są skały magmowe, a wśród nich bazalty, granity, melafiry i gabro. Znaczenie sjenitu jest i pozostanie marginalne ze względu na ilość złóż i ich ograniczone zasoby.


  •   Skały metamorficzne nie odgrywały i nie odgrywają istotnej roli w wydobyciu skał litych, klasyfikowanych jako kamienie budowlane i drogowe. Trzeba jednak dodać, że ich udział w ogólnym wydobyciu w ostatnich latach stopniowo zwiększał się. Dotyczy to przede wszystkim amfibolitów i serpentynitów, a w końcowym okresie także migmatytów i gnejsów.


  •  Wydobycie skał osadowych wykazuje stały wzrost, w tym największe przyrosty zanotowano w ostatnich latach.


  •  Największy wzrost wydobycia zanotowano dla złóż: dolomitów, migmatytów, piaskowców, gnejsów i granitów.


  •  Zmniejszyła się natomiast wielkość wydobycia: bazaltów, wapieni, piaskowców kwarcytowych i porfirów.

Wydobycie udział Wydobycie skaly osadowe Wydobycie skaly magmowe Wydobycie skaly metamorficzne Gospodarka ogólnie

Poszczególne elementy dotyczące gospodarki kamieniami budowlanymi zostały przedstawione odpowiednio na podstronach: Zasoby, Wydobycie, Produkcja, Import, Eksport, Obroty, Zużycie i Wykaz złóż. Podstrony zawierają dodatkowe tematyczne wykresy oraz informacje o większym stopniu szczegółowości w stosunku do strony startowej - rozpoczynającej prezentację zagadnienia gospodarowania kamieniami budowlanymi.

Skrypt udostępniony przez
JavaScriptKit


 

Copyright @ 2021 - PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

 


     Projekt i realizacja: Krystyna Kupiszak


     Baza danych oraz zdjęcia skał i kamieniołomów:
     Barbara Bąk, Jerzy Gągol, Krzysztof Seifert, Elżbieta Tołkanowicz, Krzysztof Żukowski.


 

Data ostatniej modyfikacji strony 19-05-2020 15:32:20