Portal internetowy KAMIENIE BUDOWLANE w POLSCE

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZŁOŻU - MORAWICA III


Nr złoża: 62
Nazwa złoża: MORAWICA III
Region: Świętokrzyski
Rodzaj skały: wapienie
Wiek skały: jura
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: Kielce
Gmina: Morawica
Stan zagospodarowania złoża: eksploatowane
Użytkownik: Kopalnia Wapienia "Morawica" S.A.
Adres: 26-026 Morawica k/Kielc
Powierzchnia złoża (ha): 189,4
Średnia miąższość złoża (m): 30,7
Wielkośc zasobów (tys ton w 2002 roku): 128698
Potencjalne wykorzystanie: płyty, blokiZDJĘCIA SKAŁ

ZDJĘCIA KAMIENIOŁOMÓW
Skrypt udostępniony przez
JavaScriptKit


 

Copyright @ 2023 - PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

 


     Projekt i realizacja: Krystyna Kupiszak


     Baza danych oraz zdjęcia skał i kamieniołomów:
     Barbara Bąk, Jerzy Gągol, Krzysztof Seifert, Elżbieta Tołkanowicz, Krzysztof Żukowski.


 

Data ostatniej modyfikacji strony 19-05-2020 15:32:20