Portal internetowy KAMIENIE BUDOWLANE w POLSCE

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZŁOŻU - BARCICE


Nr złoża: 2
Nazwa złoża: BARCICE
Region: Karpacki
Rodzaj skały: piaskowce
Wiek skały: trzeciorzęd
Województwo: małopolskie
Powiat: Nowy Sącz
Gmina: Stary Sącz
Stan zagospodarowania złoża: eksploatowane
Użytkownik: Zak. Kam. Bud. "Skalnik" Sp. z O.O.
Adres: 33-342 Barcice
Powierzchnia złoża (ha): 11,67
Średnia miąższość złoża (m): 54,3
Wielkośc zasobów (tys ton w 2002 roku): 15883
Potencjalne wykorzystanie: formaki, kamień łamany
Uwagi: Złoże piaskowców magurskich, trzeciorzęd. Jest zakład przeróbczy. (ze złoża „Barcice” wydzielono złoże „Barcice I” na cele produkcji płyt okładzinowych).ZDJĘCIA KAMIENIOŁOMÓW
Skrypt udostępniony przez
JavaScriptKit


 

Copyright @ 2021 - PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

 


     Projekt i realizacja: Krystyna Kupiszak


     Baza danych oraz zdjęcia skał i kamieniołomów:
     Barbara Bąk, Jerzy Gągol, Krzysztof Seifert, Elżbieta Tołkanowicz, Krzysztof Żukowski.


 

Data ostatniej modyfikacji strony 19-05-2020 15:32:20